Даниела Русева: Срокът за подаване на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд ще бъде от 1 юни до 20 юни

Даниела Русева: Срокът за подаване на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд ще бъде от 1 юни до 20 юни Избрана

22.05.2018 | 21:28
(0 гласа)
Госпожо Русева, Вие сте председател на комисията за избор на съдебни заседатели. Какво трябва да знаят кандидатите? Изборът на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд е много важен. По силата на закона, съдебният заседател има глас, равен на гласа на съдията. В Окръжен съд Шумен се гледат дела за тежки престъпления. Като пример мога да посоча делото „Килърите“ или сега течащия съдебен процес за трагедията в Хитрино. Съществува принцип на несменяемост на съдебния състав. Това означава, че когато делото започне с едни съдии и съдебни заседатели, то трябва да приключи със същия съдебен състав. Случи ли се нещо с някой от състава, делото започва отначало. За това дисциплината, отговорността и моралните качества на всеки един съдебен заседател, трябва да бъдат на много високо ниво. Поради тази причина, изборът на съдебни заседатели е двустепенен. Те първо се избират от Общинския съвет Шумен и второ, предложените кандидати се одобряват и от Общото събрание на съдиите при Варненския апелативен съд. 

 

Какви са изискванията за кандидатите?


Изискванията за кандидатите са изчерпателно изброени в Закона за съдебната власт и в Наредба 7 за съдебните заседатели. Те трябва да са дееспособни български граждани, да са на възраст от 21 до 68 години. Възрастта се съблюдава към датата на вземане на решение на Общинския съвет за избора им, което ще стане на 26.07.2018 година. Трябва да имат настоящ адрес в Община Шумен и завършено най-малко средно образование. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Да не страдат от психически заболявания. Да не са съдебни заседатели в друг съд и да не са общински съветници. Да не участват в ръководството на политически партии. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР и други органи от системата на националната сигурност. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата в съдебния район, за който са избрани.

 

 

В какъв срок могат да подават документи кандидатите?

Предвидили сме, срокът за подаване на документите да бъде от 1 юни до 20 юни в деловодството на Общински съвет Шумен.

 

 

Какви документи трябва да подготвят?

 

Искам да подчертая, че процедурата е много по-усложнена в сравнение с предходни избори и се изискват повече документи. Това, което трябва да представят кандидатите е следното: молба свободен текст, в която задължително трябва да бъде вписан телефон и мейл за обратна връзка; подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование; медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване; две препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт; документ от Комисията по досиетата за непринадлежност към Държавна сигурност за тези, които са родени преди 16 юли 1973 година. Хубаво е тези, кандидати, които трябва да представят този документ да подадат молба /Приложение № 2/ от сайта на Комисията по досиетата още от сега, за да могат да го получат в срок. Проведохме няколко разговора с представители на Комисията по досиетата. Първоначално тяхното становище бе, че искат кандидатите лично да си получат документа в София. Едно такова изискване обаче, би поставило в невъзможност хората да си подадат документите в срок. След допълнително съвещание, от Комисията по досиетата се съгласиха да изпращат документите с препоръчано писмо с обратна разписка, само ако най-отдолу в свободното поле на Приложение 2, кандидатите напишат изрично, че са кандидати за съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд. Това е много важно да се знае, защото улеснява практическото снабдяване с необходимия документ от Комисията по досиетата.
Каква е процедурата след подаване на документите?

В продължение на 14 дни, документите стоят на сайта на общината и обществото може да изрази мнението си по предложените кандидатури. Следва изслушване на кандидатите, което планираме да се проведе от комисията на 12- ти и 13-ти юли. Процедурата завършва пред Общинския съвет с избор на съдебни заседатели, който ще се проведе на сесията на Общинския съвет на 26 юли.

 

Оставете коментар

Полетата означени със * са задължителни. Използването на HTML код не е разрешено.

Breadcrumbs

Интервю

Считано от 25.05.2018 г. влизат в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни. С оглед на това, Ви информираме, че този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Бисквитките на нашия уебсайт НЕ съхраняват идентифицираща личността информация, като имена, адреси, имейл адреси или телефонни номера.